skill

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata.

Rekrutacja będzie trwać w dniach od 19 kwietnia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji została zaplanowana na lipiec (dokładna data zostanie podana na stronie pociagdokariery.pl w późniejszym terminie), również dla 500 kandydatów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony: lapskilla.pociagdokariery.pl

 

Więcej informacji o planowanej rekrutacji oraz warunkach i wymaganiach dotyczących uczestnictwa w projekcie „Łap skilla!” znajdziesz w artykule: Wkrótce rekrutacja dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl) link https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1899079,usluga-uruchomienia-i-obslugi-systemu-bonow-szkoleniowych-dla-uczestnikow-projektu-pn-lap-skilla.html 

oraz http://bochnia.eu/wp-content/uploads/dlm_uploads/zaI%C4%85cznik-do-pisma-o-projekcie-%C5%81ap-Skilla.pdf