POZIOMY KSZTAŁCENIA

 

a1

Elementary 

POCZĄTKUJĄCY

Poziom dla osób rozpoczynających naukę języka

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb,

- potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc.- może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu,

- potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeżeli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.


 

A2

Pre-Intermediate

ŚREDNIOZAAWANSOWANI

Poziom nauczania dla tych który znają podstawy języka

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i  związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej  i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca),

- porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat,

- opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiedzieć się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.


 

b1

Intermediate

ŚREDNIOZAAWANSOWANI

Dla tych którzy wykazują się dostateczną znajomością języka

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny  i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.

- poradzić sobie w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego,

- wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań,

- opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.


 

b2

Upper-Intermediate

ŚREDNIOZAAWANSOWANI

Poziom nauczania dla osób dobrze znających podstawy języka

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję  specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej,

- porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony,

- wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinie na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.


 

c1

Advanced

ZAAWANSOWANI

Dla osób z zaawansowaną znajomością języka

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty,

- wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów,

- posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów,

- budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej  strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.


 

c2

Post-Advanced

ZAAWANSOWANI

Dla osób znających język w stopniu bardzo dobrym

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy,

- odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny,

- wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.


 

c2

Proficiency

ZAAWANSOWANI

Dla tych którzy posługują się językiem w sposób biegły

 

Uczestnik kursu potrafi:

- zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy,

- odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny,

- wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.


 

matura

Egzamin maturalny

SZKOŁA ŚREDNIA

Dla uczniów szkół średnich pragnących bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego


 

fce

First Certificate in English

Egzamin CambridgeCertyfikat uznawany na całym świecie


 

CAE

Certificate in Advanced English

Egzamin Cambridge

Egzamin dla osób znających język w stopniu zaawansowanym


 

CPE

Certifcate in Proficiency English

Egzamin Cambridge

Dla tych którzy wykazują się biegłą znajomością języka


 

Daf

Deutsch als Fremdsprache

Dla zaawansowanych

Egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego