kursy

Kursy języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu Kierunek Kariera


Sprawdź, czy się kwalifikujesz na szkolenia językowe z projektu Kierunek Kariera – dofinansowywane ze środków UE w 87%. Każdy uczestnik projektu otrzymuje pakiet 180 bonów szkoleniowych o wartości 2700 zł (1 bon to 15 zł) z czego wkład własny uczestnika to tylko 13%.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie do kursów języka angielskiego w naszej szkole mogą starać się osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego i jednocześnie spełniające jeden z poniższych warunków:

 • mają ukończone 25 lat, a nie mają jeszcze 50 lat, wykształcenie nie wyższe, są zatrudnione lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. (UWAGA! W najbliższym czasie uruchomione zostaną również szkolenia dla osób z tego przedziału wiekowego z wyższym wykształceniem)

LUB

 • mają ukończone 50 lat i są zatrudnione lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników - bez względu na poziom wykształcenia!

 

Jak zostać uczestnikiem szkolenia językowego?

 • Dołącz do projektu Kierunek Kariera Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu oraz przystąp do “Bilansu Kariery”, który polega spotkaniu z doradcą zawodowym. FORMULARZ.
 • Zarejestruj się w BUR Miejscem, gdzie możesz zapisać się na nasze szkolenie jest BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH.
 • Zamów bony szkoleniowe W celu zamówinia bonów, wypełnij FORMULARZ.
 • Podpisz umowę z BUR Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy skontaktuje się z Tobą w celu podpisania umowy. Będziesz miał 14 dni, aby wpłacić wkład własny w wysokości 13% przed uzyskaniem pełnej puli bonów. Wzór UMOWY.
 • Zgłoś się do naszej szkoły Skontaktuj się z nami i poinformuj o chęci udziału w wybranym kursie. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji o dalszych krokach. To na prawdę proste :-)

 

W ramach tego szkolenia zapewniamy:

 • Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania: A1 - C2
 • Egzamin wraz z międzynarodowym certyfikatem TGLS,
 • Kadrę doświadczonych lektorów,
 • Materiały szkoleniowe w cenie kursu,
 • Zajęcia w naszej szkole w Brzesku lub Online
 • Częstotliwość spotkań: 1-2 spotkania w tygodniu po 90 minut w godzinach popołudniowych i wieczornych,

 

logo MSUES

Kursy dofinansowane przez WUP mogą być przeprowadzone jedynie przez szkoły lub instytucje certyfikowane, posiadające znak jakości honorowany przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Szkoła Języka Angielskiego BIG BEN posiada prestiżowy certyfikat jakości MSUES przyznany przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który uprawnia nas do przeprowadzenia powyższych kursów.

 

 Informacje dodatkowe dla Uczestników Projektu:

 • możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;
 • warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie www.pociagdokariery.pl;
 • każdy Uczestnik Projektu objęty jest usługą doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery;
 • usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków;
 • usługa doradztwa zawodowego może mieć dwie formy: podstawową trwającą ok. 1h, lub pogłębioną (kilka spotkań);
 • dofinansowanie do usług szkoleniowych/egzaminów wynosi maksymalnie 85%;
 • każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania do 180 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 2700,00 zł (w tym 405,00 zł wkładu własnego) z projektu Kierunek Kariera oraz do 337 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 5055,00 zł (w tym 728,25 zł wkładu własnego) z projektu Kierunek Kariera Zawodowa;
 • każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z kierunkami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

NAPRAWDĘ WARTO SKORZYSTAĆ :-)

Więcej szczegółów na temat bonów szkoleniowych i dofinansowania kursów uzyskasz pod następującym linkiem: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/projekt-kierunek-kariera-i-kierunek-kariera-zawodowa-doradztwo-zawodowe-i-szkolenia-dla-osob-pracujacych

 

skill

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata.

Rekrutacja będzie trwać w dniach od 19 kwietnia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji została zaplanowana na lipiec (dokładna data zostanie podana na stronie pociagdokariery.pl w późniejszym terminie), również dla 500 kandydatów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony: lapskilla.pociagdokariery.pl

Więcej informacji o planowanej rekrutacji oraz warunkach i wymaganiach dotyczących uczestnictwa w projekcie „Łap skilla!” znajdziesz w artykule : Wkrótce rekrutacja dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl) link https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1899079,usluga-uruchomienia-i-obslugi-systemu-bonow-szkoleniowych-dla-uczestnikow-projektu-pn-lap-skilla.html

oraz http://bochnia.eu/wp-content/uploads/dlm_uploads/zaI%C4%85cznik-do-pisma-o-projekcie-%C5%81ap-Skilla.pdf